Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

1 Ekstasens nødvendighed

2 Hvad er ekstase?

3 Ekstase og følelser

4 Ekstase og sex

5 Ekstase og forelskelse

6 Ekstase, yoga og meditation

7 Ekstase dans og kropsorienterede veje

8 Ekstasens farlige profeter  

Kap. 4

Ekstase og sex

 - hjertets åbning, S/M og hellig sex

Kun hjertets og kønnets fælles pulsslag
kan føre til ekstase.
Anaïs Nin

Mange mennesker har associationer til ordet ekstase, hvor de kun forbinder det med sex. Men sex er blot én af mange mulige veje til ekstase.

Jeg har bevidst valgt ordet ekstase i stedet for at skrive "åndelige oplevelser", "højere bevidsthedstilstande" osv. Og det har jeg gjort, fordi ordet er meget mindre "pænt", har flere kropslige associationer. Ordet kan netop bruges både om sex og om mystisk‑religiøse oplevelser, i stedet for at gøre religiøse oplevelser til noget kropsløst og aseksuelt, som det traditionelt har været gjort i alle de patriarkalske religioner i flere tusinde år.

Seksuel kontrolopgivelse umulig uden følelsesfrigørelse

Sex er tiltrækkende, fordi det kan føre til ekstatiske oplevelser, men der er mange forhindringer at overvinde, hvis der ikke skal blive tale om skuffede forventninger i stedet for ekstase!

Der er en meget stærk social norm i Danmark, der hedder: Du skal være tjekket og kontrolleret, du må ikke leve dine følelser ud. Du må ikke græde helt vildt, du må ikke leve din vrede ud og rase som en vanvittig.

Og så er der i andre sammenhænge en norm, hvor man forventer, at mennesker skal være vældig hengivne og orgiastiske i sex. Man forventer faktisk, at de skal have bremserne i over for de fleste stærke følelser, og være vældig tjekkede og selvkontrollerede, mens de så skal være vældig ekstatiske det eneste sted, hvor det er tilladt.

Det er bare sådan, at hvis man har bremserne i, så virker de alle steder. Hvis man følelsesmæssigt er meget kontrolleret, så er man det også i sex. De mennesker, der er vældig selvkontrollerede, og ikke tør, kan eller vil give slip på alle de andre følelser, kan heller ikke gå ind i seksuelle ekstaseoplevelser.

Så er der nogle af dem, der føler sig utilfredsstillede i deres sexliv, der prøver med seksualterapi. De opdager måske, at det ikke virker helt godt med de mere udvendige øvelser og forskrifter, sexualterapeuterne giver, fordi de ikke går i dybden eller berører det grundlæggende problem: at turde give helt slip, kropsligt og følelsesmæssigt.

Aflukningen for stærke følelser og spontanitet i al almindelighed fører til en manglende evne til at være hæmningsløs og give slip i sex.

Den her ekstatiske seksualitet er altså i almindelighed ikke noget, man bare sådan går ud og får. For mange er der forbundet en masse problemer med sex. Men lige bortset fra dette vognlæs af almindelige problemer og skuffede forventninger, så kan sex være en ekstatisk oplevelse. Som vi skal se i løbet af dette kapitel, kan de ekstatiske oplevelser både ske i grænseoverskridende orgasmeoplevelser, ved S/M‑sex og ved "hellig sex" ‑ dvs. sex dyrket bevidst med religiøs ekstase for øje.

Terapisex eller sexterapi?

Ved en virkelig intens seksuel ophidselse kan højenergien (og det hurtigere/dybere åndedræt) rippe op i alle mulige andre negative følelser: Raseri, angst, sorg, skyldfølelser osv. kan ganske uinviterede dukke op. Og så er der mange, der bliver bange, ikke tillader sig selv at opleve disse følelser og skynder sig at lægge låget på heksekedlen igen.

I stedet kan sex‑aktiveringen af de andre fortrængte følelser betragtes som en fremragende mulighed for at udlade og give slip på dem, men det kræver, at begge parter forstår, hvad der sker, og tør gå med processen.

Terapisex (som er noget helt andet end "sexterapi"!) består i, under seksuelt samvær med partneren, hæmningsløst at give slip på lyde, rystelser, spontane kropsudtryk, hurtigt/dybt åndedræt, gråd, rasende skrigen og brølen osv. Disse udtryk er ikke i sig selv udtryk for seksuel ophidselse, men er afreagering af alle mulige andre undertrykte følelser. Dette muliggøres af, at energiniveauet ved sex er højt og derfor kan fremprovokere disse dybe undertrykte følelser.

Omvendt har det en meget positiv indflydelse på menneskers evne til at give sig hen i sex og intenst mærke den seksuelle ophidselse i kroppen, hvis de i en følelsesforløsende terapisammenhæng har taget deres egen kraft til sig og har gennemlevet en masse fornægtede og undertrykte stærke følelser.

En følelsesforløsende og kropsorienteret terapi, der måske slet ikke har berørt emnet sex, kan derfor indirekte have en meget mere positiv indflydelse på menneskers evne til at opleve sex‑ekstase end en mere direkte og øvelsesorienteret sexterapi.

Dette er et eksempel på den gensidige vekselvirkning mellem ekstase og frigørelse af undertrykte følelser, jeg vil komme ind på mange gange i denne bog. Det er nok lidet sandsynligt, at mennesker, der ikke tør/vil give slip på deres egen rå power og lade energien flyde frit under sex, vil kunne forvandle sexenergien til hellig sex på den måde, som jeg omtaler senere hen i dette kapitel.

Sex, kærlighed og det åbne hjerte

Sex er godt
Erotik er bedre
Men bedst af alt er kærlighed

Påsyet rygtekst, jeg så i 1980-erne på en vanvittig smuk, sexet kvindes cowboyjakke

Den seksuelle revolution i slutningen af tresserne, hvor der blev eksperimenteret med fri porno, mange partnere, gruppesex osv., og hvor normerne var meget løse - fri abort var indført, p-pillen var opfundet, der var endnu ingen AIDS-trussel osv. - førte i almindelighed ikke til den lykke, fortalerne havde profeteret om, men måske til en slags kollektiv skuffelse hos dem, der var med i hele denne bølge. Hvorfor førte fri sex ikke til den ventede lykke? Den indlysende forklaring er, at den "fri" sex, overhovedet ikke var spor fri på følelses‑ og energiplanet!

Det er ofte blevet sagt, at problemet ved fri sex er "at dyrke sex uden kærlighed", men jeg oplever noget lidt pegefingeragtigt og moraliserende ved denne formulering. Det er på en måde en rigtig diagnose, men det er nødvendigt at gå dybere for at få fat på det egentlige problem: At dyrke sex uden at hjertet er åbent, så energien kan strømme igennem det, skaber en følelsesmæssig frustration og blokerer for, at sex fører til den ekstase og tilfredsstillelse, som alle jo så gerne vil have. Formuleringen: "Sex uden at følelserne er med" går tættere på årsagen til skuffelsen.

Det er mit indtryk af mange kvinders seksuelle ønsker i forhold til mænd, at det vigtigste savn og det største uopfyldte ønske er sex med intense følelser. Selv den lækreste og mest teknisk virtuose mand, der gør alle de "rigtige" udvendige ting, kan være en oplevelse, der på det dybere plan er dybt skuffende, hvis manden hører til den vidt udbredte race af pansrede træmænd, der ikke er i kontakt med deres egne følelser og ikke har et åbent hjerte.

Men et lukket hjerte kan ikke åbnes op, med mindre man som basis for hjerteåbenheden giver slip på, gennemlever og udtrykker de andre dybe fortrængte følelser: vrede, sorg, smerte, angst osv. Det centrale er følelsesfrigørelse. Frigørelsen og accepten af alle de undertrykte følelser fører af sig selv til hjertets åbenhed, og hjertets dybeste natur er kærlighed, taknemmelighed, værdsættelse af alt levende og glædes‑ekstase. Det er alle de blokerede og fornægtede følelser, der lukker af for hjertets spontane kærlighed!

Total orgasme som kosmisk oplevelse

Hvis energien flyder helt frit kan nogle mennesker opleve orgasmens øjeblik som et spirituelt gennembrud: Grænserne til kosmos forsvinder momentant, jeggrænserne overskrides. Nogle orgasmeberetninger lyder faktisk ‑ hvis man skærer de seksuelle udløser‑omstændigheder fra ‑ fuldstændig som spirituelle ekstaseoplevelser. Nu er det jo temmelig svært at lave statistik på menneskers indre oplevelser under orgasmen, men jeg tillader mig alligevel at gætte på, at sådanne sexoplevelser hører til undtagelsen, snarere end til reglen. Men ekstasetilstande med en kortvarig overskridelse af jegfølelsen og enhedsoplevelse med partneren/universet kan forekomme, når den nødvendige åbenhed, hengivelse og højenergi er til stede.

Angsten for den seksuelt frie og kraftfulde kvinde

Mændenes historiske undertrykkelse af kvinders kraft og seksualitet ‑ og dermed alle de nuværende mandsdominerede religioner kloden rundt ‑ skyldes i mine øjne dybest set mændenes angst for den frie kraftfulde kvinde.

Kvindens kraftfuldhed har været holdt nede i tusinder af år ved at fornægte hendes seksualitet, gøre hende til et instrument for mandens lyster eller til fødemaskine og børnepasser, billig arbejdskraft eller til afsexualiseret overjordisk Madonna‑modervæsen.

Den seksuelt frie og kraftfulde kvinde kan ikke domineres eller gøres til slave, og derfor er al sexualfornægtelsen sat ind. Og der har altid været og er stadig i de fleste religioner en dybt dobbeltmoralsk indstilling: Manden må efter loven heller ikke, men det tolereres eller forventes ligefrem, at han er en erobrer, medens kvinden skal være en afholdende Madonna eller en trofast kone.

Kvinden viser sig, hvis hun endelig bliver sluppet løs af moralens og konventionens bånd, at være meget mere seksuelt kraftfuld end manden med en langt større følelsesmæssig og kropslig evne til hengivelse og total‑ekstase end manden.

Erfaringerne fra AAO i i Østrig

Dette viste sig f.eks. i det østrigske terapi‑kollektiv AAO's eksperimenter i 70'erne med fælles fri sex og forbud mod dannelse af faste par. De både positive og negative erfaringer, som mange hundrede mennesker her gjorde med radikale ændringer i den sociale struktur, kombineret med dybtgående følelsesforløsende terapi, er erfaringer, som jeg er bange for slet ikke er blevet studerede og forståede af den psykospirituelle bevægelse, og som nu står i fare for at gå i den historiske glemmebog.

Det meste litteratur om AAO‑erfaringerne er på tysk og kan sandsynligvis ikke fås mere, og den eneste dansker, der har skrevet om det, er Michael Maardt i sin bog: Frigørelsens paradoks fra 1981, et utrolig spændende psykospirituelt dokument, der desværre heller ikke kan købes mere. Forfatteren, der har gået igennem de mest intensive personlige erfaringer, også kosmisk ekstase, der beskrives i bogen, har i 90'erne skiftet branche til (med stor succes) at forfatte og udgive ‑ ja gæt engang ‑ computermanualer i bogform og i videoform!!

I AAO var det kvinderne, der opdagede, at de havde den glubende appetit på sex, når den blev sat helt fri, medens det der kunne se ud som mænds ønskedrøm om fri sex med masser af begærfyldte kvinder i stedet kunne fremprovokere tilbagetrækning og manglende lyst til sex. Dette skyldtes måske også, at mændene hér kunne opleve, hvor ubehageligt det var at blive gjort til sexobjekter, således som kvinder altid har været udsat for det.

S/M-sex som en vej til ekstase

S/M er en tilstand. Det er netop en af de lege, hvor man har mulighed for at fastholde en tilstand, ligesom i meditation ‑ det er en slags aktiv meditation. At give sig selv til at være i et andet menneskes vold kan være en fornemmelse af, at man føler sig som et lille fnug i universet, men et fantastisk fnug, der har evnen til at tage alt muligt ind og bruge det og gøre det til en del af sig selv ‑ det er kærlighed.

        Kvindelig S/M'er i TV-filmen Dominans

Fra sygelig perversion til fashionabelt trend

Før i tiden blev S/M-sex anset for sygeligt eller perverst og højst moralsk fordømmelsesværdigt.

Men i de senere år er det i Danmark blevet accepteret i vide kredse. På samme måde som bøsser og lesbiske sagde: "Nu kommer vi ud af skabet", var der mennesker, der dyrkede S/M-sex, der sagde,: "For os er det faktisk sjovere at dyrke S/M end almindelig sex, vi ønsker ikke at blive "helbredt", der er ikke nogen, der skal tage vores legetøj fra os."

Når jeg skriver om S/M, bruger jeg kun betegnelsen "S/M" om den dominans-underkastelse sexleg, der dyrkes mellem mennesker med gensidig accept og nydelse for begge parter og ikke om nogen form for overgrebs‑sex eller seksuel tvang.

Nu er S/M jo blevet helt fashionabelt, alle mulige former for S/M‑symboler er (på lidt neddæmpede måder) trængt ind i reklamen, og i moden ‑ det er ved at blive moderne, in. Det kan diskuteres i sexudsendelser,  og TV 2 har sendt en fremragende dokumentarfilm, Dominans af Steen Schapiro, om emnet, som jeg har klippet et par illustrative citater fra.

For de mennesker, der godt kan lide S/M-sex, er det tiltrækkende, at det er en højenergitilstand: De oplever, at ophidselsen og energiniveauet er meget større end ved "pæn sex". De opnår via S/M normal‑sex energiniveauet plus den ekstra energi fra dominans eller underkastelse.

Somme tider findes interessen for S/M-sex og for det psykospirituelle hos de samme mennesker. Og det viser sig, at det er der ganske gode grunde til!

Seksuel underkastelse og religiøs selvudslettelse

Smerte udløser et narkotisk stof, der er naturligt....kroppen begynder at arbejde af sig selv, få sit eget sprog, og man kommer til sidst i en ekstase, som ligner gamle ritualer fra indianertiden.

        Kvindelig S/M'er i Dominans

..min kæreste havde bundet mig...jeg var så utrolig fastspændt, at det eneste der kunne bevæge sig var hjertet... men samtidig med denne her kompression, så var der ligesom en total åbning, hvor man ligesom gled i ét med, ja næsten en kosmisk oplevelse...

          Mandlig S/M'er i Dominans

 

Den mand eller kvinde, der får smæk, bindes, ydmyges med ord eller på anden måde underkaster sig seksuelt, oplever en energitilstand, som er stærkere end den almindelige ophidselse. Nydelsen i underkastelsen ligger i en form for positiv selvudslettelse.

Selvudslettelse opleves ved den seksuelle underkastelse med et højnet energiniveau som jeg‑overskridelse, og der er en tæt sammenhæng mellem denne sexoplevelse og den mystiske enhedsoplevelse af sammen- smeltningen med universet: Det menneske, der går hinsides sit jeg, har følelsen af at smelte sammen med det andet menneske eller universet. Det er faktisk det, mystikere, der har oplevet enhed med Gud eller Universet til alle tider ‑ kvinder som mænd ‑ har snakket om: at udslette deres lille selv for at blive ét med Gud.

Sammenhængen mellem seksuel underkastelse og religiøs mystik er tættere, end man umiddelbart skulle tro. Mennesker har op gennem tiderne brugt selvpinsel, f.eks. selvpiskning (eller gensidig piskning) for at opnå en mystisk-religiøs, ekstatisk oplevelse, for at udslette "det lille selv", og opnå den direkte oplevelse af Guds nærvær. Man har f.eks. brugt sådanne S/M‑lignende metoder inden for den kristne religion, inklusive alle mulige former for absolut lydighedsunderkastelse, pisk og selvpinsler. Det findes i mange katolske sammenhænge endnu, og f.eks. i de gamle indianerritualer. (Selvpinsler i indiansk sammenhæng som en vej til ekstase og spirituel indsigt findes dramatiseret på en meget spændende måde i de to Manden de kaldte hest‑film).

Mens nogle religiøse mystikere på den ene side bruger S/M-lignende selvpinsler for at opnå enhed med Gud, kan den seksuelle S/M‑oplevelse også glide over i noget, der opleves som religiøs ekstase.

Der er f.eks. en slående overlapning mellem korset som kristent symbol for smerte, død og genfødsel (der også er ekstase) og nogle S/M'eres brug af lænkning til et kors som seksuelt underkastelsessymbol.

Sammenhængen mellem sex og religiøse sammensmeltningsoplevelser er altså meget tæt, de glider over i hinanden, og som jeg skrev tidligere, er ekstase netop det sprogligt stærke ord, der omfatter højintensiteten i både mystisk-religiøse enhedsoplevelser og i orgiastisk, grænseoverskridende sex.

Seksuel dominans som højenergisex

Når man kombinerer to af menneskets basale drifter, sexbehovet og aggressionen, så får man en sprængfarlig cocktail, og det er jo nok, det der gør, at man virkelig kan nå nogle orgiastiske højder, som ofte, synes jeg, kan ligge langt ud over, hvad man oplever i almindelig sex.

          Mandlig S/M'er i Dominans

 

Ved nydelsen af seksuel dominans er der tale om magt, og det er den modsatte pol af jeg-opgivelse inden for højenergi‑spektret. Dominanspolen svarer til at gå ind i følelsen: "Jeg er enormt magtfuld, jeg skal nok bestemme!" Denne følelse indeholder styrke og nydelse ved at bestemme.
Ikke‑seksuel powerleg i GT-sessioner

Energien fra nydelsen ved total kontrol og total dominans kan sagtens opleves helt uden for seksuelle sammenhænge. I terapisessioner og -øvelser er der intet, der får mennesker til at føle sig så fulde af energi, glæde og ekstase, som når de leger "at bestemme", og dermed udlever disse ellers forbudte følelser for fuld udblæsning. Dette sker f.eks., når en klient står og råber med fuld stemmekraft og engagement: "Det er mig, der bestemmer!" Når mennesker i en beskyttet situation tør gå helt ind i denne følelse uden at holde noget tilbage, og dominansen ikke går ud over nogen, men bare er en leg, flyder energien helt frit, og terapeuter og eventuelle observatører føler sig altid selv underholdt og oplivede.

Den fantastiske forvandling, der altid sker med energien i disse situationer ‑ og jeg har set hundredvis af slagsen gennem mange år som kursusleder ‑ er, at denne lyst til at bestemme, dominere og kontrollere på magisk vis via den totale udlevelse forvandles til fri energi, glæde, latter og ekstase.

Seksuel dominans: sammensmeltning af
powerleg og pæn sex

Den legende erotiske dominans er en sammensmeltning af denne magtenergi og den seksuelle ophidselse, og når to så kraftfulde energier blandes sammen, er der mulighed for at opnå et energiniveau, der er større end energiniveauet i "kontrollegen" og "pæn sex" hver for sig. Det øgede energiniveau er netop forudsætningen for at opnå ekstase.

Det er f.eks. en mulighed for den kraftfulde kvinde at tage sin styrke til sig ved at turde udleve "lady‑domina" rollen totalt ‑ dvs. på fantasiplanet i terapi (eller i virkeligheden) lystbetonet at kommandere rundt med (en hel masse?) mænd, der nyder det.

S/M, ekstase, og hjertets åbning

Mennesker, der føler sig fremmede over for S/M - og som måske hel-ler ikke kender energien i det fra egne sex-fantasier - associerer det ofte med overgreb og følelseskulde. Derfor gør S/M'ere meget ud af at fremhæve, at højenergitilstanden, nærheden, det fælles mod i grænseoverskridelserne og ansvaret for den anden person i S/M ofte skaber følelser af meget stærk kærlighed, ømhed og nærhed.

Som jeg har forsøgt at vise det med de ovennævnte citater fra Dominans, lyder nogle S/M'eres beskrivelse af deres oplevelser lige så ekstaseprægede, kosmiske, kærlige og spirituelle, som oplevelser hos mennesker, der dyrker den bevidst spirituelle form for sex, hellig sex.

Hellig sex

"Maithuna," sagde hun alvorligt, "er kærlighedens yoga."

"Den himmelske eller den jordiske kærlighed?"

"Når man udfører Maithuna, er den jordiske kærlighed himmelsk"...."Det vi er født med og oplever i barndommen, er en seksualitet, der ikke er koncentreret i kønsdelene. Det er en seksualitet, der er bredt ud i hele organismen. Det er det paradis, vi fødes ind i. Men paradiset mistes, når barnet vokser op. Maithuna er det systematiske forsøg på at genvinde det paradis."...

"Lærte I Maithuna i skolen?" spurgte han ironisk.

"Ja, i skolen....omtrent samtidig med trigonometri og biologi for viderekomne."

                         Fra Aldous Huxleys roman Ø

Byg energien op i stedet for at udlade den

Udladningen af den højenergitilstand, der bygger sig op under sex, sker normalt i orgasmen. Det almindelige forløb er en stigende ophidselse, på et eller andet tidspunkt en udløsning og så en afspænding.

Hellig sex, der er blevet dyrket både inden for Indiens tantra‑tradition og inden for taoismen, og som i de seneste årtier er blevet importeret til Vesten og viderebearbejdet her, træner udøveren i at bygge den seksuelle energi i kroppen op til det maksimalt tænkelige punkt og holde den der, så længe som overhovedet muligt. Formålet med dette er at forvandle sexenergien til guddommelig ekstase i stedet for at slippe den ud i orgasmen.

Dette er både noget, man kan gøre alene og sammen med en partner. Dvs. der er både øvelser, man kunne kalde tantrisk/taoistisk sexleg med sig selv og partner‑sex.

Den tantrisk/taoistiske sex‑forvandling er kommet til Vesten ledsaget af hele det tilhørende regi af kulturspecifikke religiøse trossystemer, gudeverdener og mytologier. Disse kulturrelative forestillinger fra indisk og kinesisk religion præsenteres selvfølgelig vævet sammen med de essentielle "psyko‑fysiske opskrifter".

Trossystemerne præsenteres ofte som en helt nødvendig baggrund, og der udvises en del fornærmelse over "misbrug" af tantra i Vesten, fordi det bliver taget ud af sin oprindelige rituelt‑religiøse sammenhæng.

Det vil kræve en del arbejde for vesterlændinge på egne præmisser at udvinde essensen af tantrisk og taoistisk sex og smelte denne essens sammen med den viden, vi i den vestlige verden har om sex. Pionerer inden for området har været i gang i hvert tilfælde siden 70'erne, men jeg opfatter det egentlig, som om det hele stadig væk er i sit indledende stadie.

Jeg prøver her at skrive om forvandlingen af sexenergi til ekstase, som jeg forstår den, så renset for de kulturrelative indiske og kinesiske mytologier, jeg kan.

Tantrisk/taoistisk sexleg uden partner

Tantrisk/taoistisk sex har den fordel (ligesom både almindelig sex og meditation), at man ikke behøver en partner for at dyrke det, men kan udøve det helt alene. Forudsætningen for dyrkelsen af denne form for sex med sig selv er dog nok, at man har et skyldfrit og intenst nydende forhold til almindelig selvtilfredsstillelse, der ender med seksuel udløsning.

At tilfredsstille sig selv seksuelt har som bekendt indtil for få årtier siden været omgivet med megen angst, undertrykkelse, tabu og skyldfølelser og er - ligesom mange andre sexformer - blevet kaldt ved nedladende og fordømmende navne. Vatikanet har så sent som i 1995 (i en håndbog for katolske forældre) fordømt seksuel selvtilfredsstillelse som en synd!

Seksuel selvtilfredsstillelse ‑ specielt i sammenhæng med spirituel udvikling ‑ er først for nylig begyndt at dukke op som noget, visse pionerer er begyndt at tale åbent og positivt om, skrive lærebøger i, ja endog holde praktiske kurser i. Og det er vist stadig vanskeligt at finde artikler, kurser osv. i det danske psykospirituelle miljø om "selvtilfredsstillelse og spirituel udvikling".

I psykospirituelle sammenhænge er det ligesom mange andre seksuelle (og følelsesmæssige!) emner endnu noget lidt "ufint". Evnen til skyldfri intens seksuel selvudforskning er formodentlig en forudsætning for, at den energiforvandlende sexleg med sig selv ikke skal blive til en frustrerende oplevelse af selvundertrykkelse i stedet for, som meningen er, en udforskning af seksualitetens dybere spirituelle dimensioner.

Selv‑ophidselse og energifordeling

Tantrisk/taoistisk alene‑sexleg består i at hidse sig selv seksuelt op (med sexfantasier, med hænderne eller måske endda med et massageapparat) lige til punktet før den seksuelle udløsning, men at undgå udløsningen.

I denne ophidselsestilstand, laver man så forskellige muskelsammentrækninger, åndedrætsøvelser og mentale koncentrationsøvelser, der fordeler energien ud i hele kroppen, mens den lokaliserede ophidselse omkring kønsorganerne daler. Denne selv‑ophidselse efterfulgt af øvelser kan så gentages igen og igen, hvorved mere og mere energi fordeles ud i kroppen.

Øvelserne ligner på visse måder kropslige og mentale yoga‑øvelser, og øvelser fra andre spirituelle traditioner. Yogapraksis er uden tvivl et godt grundlag for at arbejde med forvandling af sex‑energien.

Øvelserne er naturligvis forskellige for mænds og kvinders vedkommende. De findes f.eks meget detaljeret beskrevet af den taoistiske mester Mantak Chia, der har skrevet tre bøger, der alle er oversatte til dansk: én for kvinder, én for mænd og én for par.

Den energi, der normalt ville bliver udløst, fordeles altså i stedet rundt i hele kroppen og oplader den med energi og vitalitet. Denne højenergitilstand vil da, når det går bedst, slå over i det, der er af Osho (Bhagwan Rajneesh) blevet kaldt en "dalorgasme" eller en "kosmisk orgasme", altså en længerevarende, afslappet‑ekstatisk, mystisk‑religiøs tilstand, hvor jeggrænserne ophæves over for hele universet.

Der er så mange fysiske øvelser og energikanaliseringsøvelser både i forbindelse med tantrisk/taoistisk alene‑sex og samleje, at jeg end ikke vil begynde at beskrive dem i denne bog. De fysiske øvelser og visualiseringerne er detaljeret beskrevet i de bøger, som f.eks. Mantak Chia har skrevet.
Seksuel afholdenhed som ekstasevej

Hos de dobbeltpolede færdige mennesker kommer Guds ånd til gensidig personlig lysglimtoplevelse igennem parternes gensidige almindelige kærtegnsudløsning over for hinanden. Her vil en omfavnelse, et kys, et varmt håndtryk eller en anden mild gensidig berøring af hinandens organisme eller legeme være i stand til at frembringe den guddommelige lysglimtoplevelse af den højeste ild eller lyset fra Guds evige ånds strålevæld.... Den vellyst eller behagskulmination, der før kun kom til udløsning igennem de enpolede seksuelle organer, kommer her til udtryk igennem hele organismen.

Martinus, dansk mystiker

                   Det evige verdensbillede, Bog III

 

Øvelserne med forvandling af ens egen sexualenergi kan så danne grundlag for både partnersex og for seksuel afholdenhed. Seksuel afholdenhed har jo i vores kultur fået et meget dårligt ry, fordi det nærmest automatisk forbindes med ufrivillighed, f.eks. ikke at kunne finde en partner, eller med udefra kommende tvang eller moralsk pres, ofte af religiøs art. Det dårlige ry skyldes blandt andet nok forståelsen af, at hvis den seksuelle afholdenhed blot undertrykker driften, kommer den til udtryk på alle mulige andre, ofte uheldige måder.

Der findes imidlertid mennesker, der frivilligt ‑ periodevis eller konstant ‑ vælger seksuel afholdenhed med forskellig motivation. Nogle gør det måske for at slippe for de forskellige negative følelsesmæssige omstændigheder, pres og krav, der for dem er koblet til sex, nogle for at samle maksimalt med energi til deres spirituelle praksis.

Mennesker, der bevidst og frit vælger cølibatet (inklusive nonner og munke, der inden for forskellige religioner aflægger cølibatløfte), kan ved hjælp af de psykofysiske øvelser fra tantra og tao‑traditionen undgå, at afholdenheden føles som en frustration eller et savn. De kan trække livsenergien væk fra den specifikke kørnsorgan‑seksuelle orientering og kanalisere den ind i indre oplevelser af øget vitalitet og ekstase.

Helligt samleje

Smukke prinsesse, når du bliver kærtegnet, så gå ind i kærtegnene som det evige liv.

Vær ved den seksuelle sammensmeltnings start opmærksom på ilden i begyndelsen, og undgå den ulmende aske til slut ved at blive ved med denne opmærksomhed.

Når dine sanser i en sådan omfavnelse rystes som blade, så gå ind i denne rysten

Fra Vijnana Bhairava = Guddommelig bevidsthed. Ældgammelt tantrisk skrift.

Tantrisk/taoistisk sex kan dyrkes med en partner. Måske er det ikke helt nemt at finde en partner, idet ideen om at holde orgasmen tilbage og meditere i situationen vil kunne forekomme en "uindviet" part i det seksuelle forhold temmelig mærkværdig eller endog frastødende.

Ideen er, at begge partnere lader være med at få udløsning, fører den seksuelle ophidselse op på så højt et niveau som muligt og laver meditative øvelser. De meditative øvelser, der hører til spirituel partner‑sex, består blandt andet af en cirkulering af energien mellem de to elskende. Formålet er at opnå ekstase og højere bevidsthed ved at bruge den seksuelle energi og forvandle den til meditativ energi. Alle "opskrifterne" går på at skabe en højenergitilstand og derefter at forvandle energien.

Den tantriske forvandling af sex til højere bevidsthed i partnersex har nok ikke særlig gode vilkår, hvis de to partnere ikke har udforsket og frisat deres "uhellige" undertrykte seksuelle lyster og med stor intensitet kan hengive sig til dem. Man må dog alligevel bemærke, at visse af tantraens tankegange med held er blevet brugt af sex‑terapeuter over for "almindelige" seksuelle problemer i parforhold. Her tænker jeg specielt på sexterapeuternes ofte brugte råd til par: "Vær tæt og nært kropsligt sammen uden at have samleje".

Hellig sex og minoritetssex

De traditionelle beskrivelser af hellig sex går i høj grad på de oplevelser, en mand og en kvinde kan opnå sammen, og fremstår derved som noget, der kun er for "normale" heteroseksuelle par.

De oprindelige beskrivelser af hellig sex fra taoismen og tantra har endog ofte en vis mandschauvinistisk bismag, idet de kun fokuserer på, hvad manden skal have ud af det. Kvinden betragtes nærmest som et redskab for mandens forvandling af sine sexenergier.

Den korrektion, der består i at betragte hellig sex som et ligeværdigt forhold og i også at udforske forvandlingen af kvinders seksuelle energi, er tilsyneladende en dimension, der fornylig er kommet til ved importen af tankegangen til den vestlige kultur.

Det er, - efter hvad jeg ved,- også først ved denne import, at man hører de første små pip om forvandlingen af den seksuelle energi til kosmisk ekstase gennem oplevelser uden for normal heteroseksuel sex. Her vil jeg f.eks. bede læseren huske de S/M beskrivelser, jeg har citeret tidligere i kapitlet.

 I et spændende interview lavet af Dell Sokol (i Feuerstein: Enlightened Sexuality, The Crossing Press, 1989) fortæller en kvinde, der ellers dyrker tantrisk sex med sin mand, om en afgørende oplevelse med en anden kvinde. Den anden kvinde bruger en vibrator på hendes klitoris i lang tid, og hendes intense højenergi og seksuelle lyst slår over i hendes første vision af Gudinde‑kraften, hvor den vilde Gudinde totalt overtager hendes krop, og hvor dette spirituelle møde forvandler hele hendes forhold til sex for altid.

Genopvæk Gudinden!

Det er altså den ekstatiske seksualitet, der skal frigøres og spiritualiseres, og det gammeldags ideal om at "hæve sig over" sex bør dybt mistænkeliggøres som et kropsfornægtende ideal. Følelser, intuition, ekstase, hengivelse, kærlighed og medfølelse skal i højsædet igen.

Derfor er det en feminin religion, der banker på. Før de patriarkalske religioner fik magten, var Gud en kvinde. Den oprindelige religion var en gudindereligion. Den Store Moder blev dyrket i Sumer, Babylon, Kanaan, Fønikien, Ægypten, Kina, Indien, Skandinavien (Freja), i det oprindelige Australien osv.

Under de patriarkalske religioners dominans har Gudinde‑religionens oppositionsværdier løbet som en modstrøm neden under de officielle religioner. Denne modstrøm har som bekendt givet anledning til masser af hekse‑ og kætterforfølgelser. Forfølgelse og undertrykkelse af kvinder og kvindelige værdier har i høj grad fulgtes med forsøg på at udrydde denne understrøm. Som vi i dag kan se af de feminine værdiers tilbagevenden, er dette heldigvis på meget lang sigt mislykkedes, selvom mænd i forsøget på undertrykkelse historisk har påført talløse millioner af kvinder ufattelige lidelser.

Underminér de patriarkalske verdensreligioner!

Den virkelige strid i dag står ikke mellem f.eks. kristendom og hinduisme‑buddhisme, new age osv., men mellem den patriarkalsk‑mandschauvinistiske globale kultur, der både dominerer alle de store verdensreligioner og den moderne højteknologis anvendelsesmåder.

Derfor føler både den traditionelle Fader/Søn-kristendom og den rationalistiske ateisme sig truet på livet af de feminine værdier, og kæmper imod dem.

Den moderne rationelle naturbeherskelsesfilosofi er grundlæggende en undertrykkelse af den feminine respekt for livet og samhørighedsfølelsen med altet.

De mandsdominerede religioner, som omfatter langt størsteparten af den religion, der udøves på planeten i dag, sætter både de konkrete fysiske kvinder og de feminine værdier i en andenrangsposition. Selve det, at Gud næsten altid opfattes som en mand, er selvfølgelig meget sigende, men på det konkrete plan undertrykker alle disse verdensreligioner generelt en livsbekræftende, frigørende seksualitet, der i sig har muligheden for helliggørelse. Sex og Gudskontakt ses nærmest som modsætninger.

Det materielle plan med kroppen, begæret og følelserne ses som noget "lavt", der skal overvindes, fornægtes eller transcenderes. Derved er alle verdensreligionerne på katastrofal konfliktkurs med det ægte, smukke, frie og naturlige menneske. Den opskrift, verdensreligionerne har fulgt, er som bekendt at søge at moralisere "uønskede" drifter følelser og lyster bort, hvilket som bekendt ikke kan lade sig gøre, uden at disse følelser dukker op ‑ ofte i forvrænget form ‑ et andet sted.

Personlig gudsoplevelse og sexaccept

Den mest kætterske holdning i forhold til de etablerede verdensreligioner er i virkeligheden ikke den fremherskende krasse materialisme, der helt fornægter menneskets behov for den spirituelle dimension. Det er den feminine spiritualitet, der blandt andet indeholder en bekræftelse af hvert enkelt menneskes adgang til det hellige gennem personlig oplevelse ‑ uafhængig af kirker, dogmer og præstehierarki. Den feminine spiritualitet ser ikke sex og det hellige som modsætninger, men ved, at den seksuelle energi er én mulig vej til den ekstatiske personlige Gudsoplevelse.

Alting er dog ikke sort og hvidt, der er mange nuancer. Man kan f.eks. finde religiøse retninger, der hos visse helgener og mystikere accepterer den personlige ekstaseoplevelse, og som anviser konkrete metoder (bøn/meditation) til at opnå den, men som samtidig er meget asketiske og sexualfornægtende. Man kunne her som eksempler nævne mange skoler inden for yoga, den klassiske zenbuddhisme og katolske mystikere, hvoraf nogle af de berømte faktisk var kvinder.

Mysteriereligionernes ekstasedyrkelse

Dyrkelsen af Gudinden blev ikke udslettet helt af de mandsdominerede religioner, men fortsatte bl.a. i form af mysteriekulterne. Disse var ofte orgiastiske fester, hvor alle regler og konventioner var ophævede. Mysteriekulterne havde en tendens til mest at tiltrække de underprivilegerede: kvinder og slaver. Kulterne fungerede blandt andet som udladningskanaler for de frustrerede og indestængte følelser hos disse kvinder og slaver.

Eksempler: I forbindelse med dyrkelsen i det antikke Grækenland af Demeter, Korn‑moderen, drak man en særlig drik, kykeon, der var fremstillet af en bestemt svamp, der vokser på byg, ergot, og som har psykedeliske egenskaber.

Dionysoskulten opførte dramaer, der ofte endte i vilde orgier. Kvinderne, der var besatte af guden, vandrede omkring og opførte rituelle danse og musik. Der blev dyrket transvestitisme, fordi kvinderne klædte sig ud som og identificerede sig med satyren. I Dionysoskulten praktiserede kvinderne også ekstatisk lesbisk sex i ritualcirkler

Kvindedilemmaet mellem hengivelse og kraftfuldt selvudtryk

Den historiske undertrykkelse af kvinders kraft og seksualitet har skabt et dilemma, der sommetider kommer til udtryk hos den moderne spirituelle kvinde: En tilsyneladende konflikt mellem fuldt ud at udtrykke sin kraft og så hengivelsen til Gud/universet. I denne problematik fejlidentificeres hengivelse til universet med den klassiske passive og selvudslettende kvinderolle.

Dette kunne også udtrykkes som den klassiske nonneholdning kontra den kraftfulde kvinde og er endnu en variation over det historiske ludermadonna kompleks. Det er nødvendigt, at der finder en heling sted her. Vejen til ekstase, kosmisk bevidsthed og Gud går bestemt ikke gennem undertrykkelse af kraft og seksualitet. Tværtimod er totalitet i selvudtrykket en form for hengivelse til universet.

Den hellige prostituerede som arketype

I et Helligt univers er den prostituerede en hellig kvinde, en præstinde. I et verdsligt univers er den prostituerede en hore.... Gud døde ikke på Nietsches tid, men århundreder tidligere, sammen med undermineringen af præstinderne og verdsliggørelsen og degraderingen af den hellige krop.
Deena Metzger

Deena Metzger, der er feminist, forfatter og psykoterapeut har i sin artikel Re‑vamping the World: On the return of the Holy Prostitute (i Feuerstein: Enlightened Sexuality, The Crossing Press, 1989) talt for genindførelsen af begrebet hellig prostitution. Artiklen viste sig selvfølgelig at være meget kontroversiel, selvom Metzger ikke gør sig til talskvinde for konkret forstået hellig prostitution, men for en radikal mentalitetsændring hos kvinder mht. forståelsen af sex.

Metzger skriver, at afskaffelsen af den hellige prostitution var et mandetrick fra præsternes side, der for at få magt lukkede for kvinder som en dør til det hellige, og den dermed forbundne dyrkelse af Gudinden. I det gamle Ægypten var der f.eks. både hellig og verdslig prostitution. Også i det gamle Indien var der tempelprostitution. Den indiske tradition trivedes indtil det tyvende århundrede, men blev forbudt i 1950. I hellig prostitution er den prostitueredes rolle at helliggøre sex og bringe manden i kontakt med ekstasen og den guddommelige feminine energi.

Heling af luder‑madonna komplekset

Den hellige prostituerede kan muligvis være en brugbar arketype for mange kvinder, der arbejder med selvudvikling. Denne arketype kunne symbolisere helingen af den klassiske spaltning mellem "luderen" og "madonnaen", den seksuelle ekstase og den religiøse.

Jeg ved fra samtaler med kvinder i den danske psyko‑spirituelle bevægelse, at mange drømmer om at bevæge sig i denne retning ‑ de vil meget gerne legemliggøre syntesen mellem en kraftfuld og fri seksualitet og den vise kvinde, der har opnået højere bevidsthed. Disse kvinder gør inderligt oprør mod de gamle religioners lære om, at begge dele bestemt ikke lader sig opnå på en gang ‑ luder/Madonna spaltningen.

Denne syntese er dog ikke helt nem for disse kvinder. Der findes som bekendt ikke rigtig nogen samfundsmæssig accepteret rollemodel at træde ind i, som der gør, hvis ønsket er at blive karrierekvinde, fotomodel, astrolog eller forstads‑husmor.

Risikoen for, at disse kvinders motivation på ydmygende måde bliver misforstået og fejltolket ind i de gamle mandsdominerede og uhellige forståelsesrammer (slem pige/ludertype), er stor.

Den hellige prostituerede som konkret fænomen

Måske vil en mentalitetsændring, der består i en fornyet opvurdering af den feminine energi og af sex som en mulig adgang til det hellige og guddommelige, også kunne påvirke det konkrete prostitutionserhverv. Det nedvurderende eller  formynderisk-offergørende syn, mange anlægger på prostituerede, kunne erstattes af en social opvurdering.

Til at begynde med som en legalisering af prostitution som fuldtidserhverv og en fuldstændig frakobling af det fra fra narkotika, tvang, menneskehandel og socialt elendige vilkår.

 Hele det nedværdigende syn, der historisk er blevet anlagt på prostitution (og de talløse, men forgæves forsøg på helt at udrydde den), har været et fremragende spejlbillede på det mandschauvinistisk-patriarkalske samfunds syn på kvinder og sex.

En fornyet opvurdering af den feminine energi kunne skabe en ny situation for den prostituerede (der som på nogle internetsider kaldes ”gudinder) som en helt frit valgt social rolle med høj social status, hvor hendes arbejdsvilkår nærmest blev omdefineret i retning af sex‑terapeut.

Faktisk er der jo nok en del prostituerede, der allerede nu udmærket godt ved, at de i praksis er langt mere end nogen, der bare skal tage overtrykket af frustrerede mænds seksuelle lyster, og at de i praksis også arbejder som en slags terapeuter.

Jeg kunne forestille mig, at en del prostituerede ved et møde med den psykoterapeutisk‑spirituelle bevægelse lynhurtigt ville se, hvordan de kunne helbrede og forvandle kunderne følelsesmæssigt.

Desværre blæser vinden i 2010 den modsatte vej med heftige og højlydte krav om kriminalisering af mandlige sexkunder (som allerede er indført i Sverige og Norge) og en latterlig ugylddiggørelse af de kraftfulde og velformulerede danske kvinder f.eks. fra SIO (sexarbejdernes interesseorganisation) der står frem, og på det kraftigste benægter at være ofre.

Deres oplevelser og argumenter og livshistorie fornægtes - de skal partout presses ind i offerrollen.

I TV har der for en del år siden været en interessant amerikansk dokumentarfilm, Private Practices, med en pioner inden for denne løftning af prostitutionserhvervet til et højere niveau, eller sammensmeltning med terapeuterhvervet. Dokumentarfilmen drejede sig om en ung kvinde, der både er meget smuk, hjertevarm og klog, og som over for seksuelt hæmmede "træmænd" udøver en meget forsigtig og nænsom terapeutisk opblødning af deres pansringer, men som faktisk "går hele vejen" i sex, når disse mænd er følelsesmæssigt klare til det.

Sex og forelskelse

Sex kan altså ‑ f.eks. i den intense og grænseoverskridende orgasme, for nogle S/M'ere og i forbindelse med den bevidste forvandling af energien i hellig sex ‑ være en dør til ekstase.

På den måde bliver kroppen en dør til universet til den spirituelle bevidsthed. Det centrale for fremkaldelsen af ekstase er ikke, om højenergien er seksuel eller af en helt anden art, det er selve intensiteten, der er afgørende. Sex er én af mange, mange veje til ekstasen. Men det er med sikkerhed en vej, der aldrig går af mode.

Når vi nu taler om sex som en dør til ekstase, hvad er så mere nærliggende end at snakke om forelskelse? Forelskelse er selvfølgelig seksuel tiltrækning, men det er også så meget mere end sex. Den glødende forelskelse er højenergitilstand, og det gælder, hvad enten det er en lykkelig og gengældt forelskelse, en ulykkelig forelskelse eller det hyppigt forekommende blandede mix. Faktisk er forelskelsens højenergi en ekstase‑ og forvandlingschance uden lige.

Tilbage til menu